Claudio Caramel

Claudio Caramel urodził się w 1975 roku w Padwie, gdzie nadal mieszka i pracuje. W 1981 roku odziedziczył studio po ojcu. Opracował ponad 100 projektów architektonicznych. Zajmuje się różnymi sektorami przemysłu, w tym mechaniką, elektroniką, modą, meblami i obiektami żeglarskich.