Marco Acerbis

Marco Acerbis w 1998 roku ukończył architekturę na Politechnice w Mediolanie. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Londynu, aby pracować w biurze Normana Fostera. W 2004 roku założył własne studio. Acerbis współpracuje między innymi z Fontana Arte, Morphos, Acerbis International, Desalt