Pier Vittorio Prevedello

Pier Vittorio Prevedello urodził się w 1961 roku. Po ukończeniu architektury w Wenecji, przez kilka lat współpracował z Afrą i Tobią Scarpa i Fabio Lombardo. Pracował między innymi dla Unifor, B & B Italia, Maxalto Molteni, Flos i IB Office. Od kilku lat, wraz z Luca De Carli, koncentruje się nad zagadnieniami z zakresu rozwoju produktu.

Nie mamy jeszcze propozycji tego projektanta